• برای شستشوی شیشه های ساختمان با جاوید آراز مبین تماس گرفتیم و باید بگویم واقعا در کارشان مهارت دارند

  آقای نریمان چگنی
  • آقای نریمان چگنی
  • مدیر عامل شرکت بهین سازان
 • مدیر یک ساختمان مسکونی می باشم که کار نورپردازی آن را به جاوید آراز مبین واگذار کردم .ظاهر ساختمان بسیار زیبا شده و نکته ای که در مورد این شرکت قابل ذکر است سرعت بالای انجام کار است
  با تشکر از نیروهای کاردان این شرکت

  آقای شادمهر حسنی
  • آقای شادمهر حسنی
  • مشتری شرکت
 • کادر فنی شرکت جاوید آراز مبین مقاوم سازی ساختمان شرکت رایانه کار را انجام دادند که رضایت ما را در پی داشته است
  باتشکر

  آقای مهدی احمدی
  • آقای مهدی احمدی
  • مدیر عامل شرکت رایانه کار
 • با برقراری تماس با جاوید آراز مبین برای اسید شویی ساختمان سریعا کارکنان خود را اعزام کردند از نتیجه کار رضایت داشتیم

  آقای مهران کاوشگر
  • آقای مهران کاوشگر
  • مدیر شرکت تجاری ققنوس
دیدن همه
با برقراری تماس با جاوید آراز مبین برای اسید شویی ساختمان سریعا کارکنان خود را اعزام کردند از نتیجه کار رضایت داشتیم
آقای مهران کاوشگر
آقای مهران کاوشگر
شرکت تجاری ققنوس
مدیر یک ساختمان مسکونی می باشم که کار نورپردازی آن را به آراز مهام نوین زاگرس واگذار کردم .ظاهر ساختمان بسیار زیبا شده و نکته ای که در مورد این شرکت قابل ذکر است سرعت بالای انجام کار است
با تشکر از نیروهای کاردان این شرکت
آقای شادمهر حسنی
مشتری راپل نما
کادر فنی شرکت جاوید آراز مبین مقاوم سازی ساختمان شرکت رایانه کار را انجام دادند که رضایت ما را در پی داشته است
باتشکر
آقای مهدی احمدی
آقای مهدی احمدی
مدیر عامل شرکت رایانه کار
برای شستشوی شیشه های ساختمان با شرکت جاوید آراز مبین تماس گرفتیم و باید بگویم واقعا در کارشان مهارت دارند
آقای نریمان چگنی
آقای نریمان چگنی
مدیر عامل شرکت بهین سازان