درز انقطاع فاصله ای است جهت جدا سازی دو ساختمان مجاور از یکدیگر ،جهت جلو گیری از حوادثی در آینده از قبیل زلزله که ممکن است خسارت شدیدی به وسیله  برخورد دو ساختمان ایجاد کند.

تفاوت ورق گالوانیزه ضخیم و باریک در چیست؟

ورق ضخیم دارای ثبات بیشتر ،زیبایی بیشتر و تاب کمتر است.
ورق باریک از ورق ضخیم در شرایط بالا به نسبت دارای کیفیت پایین تری میباشد.

چرا درز انقطاع بین دو ساختمان را میبندیم؟

_ برای ایجاد ظاهری زیبا تر
_ جلوگیری از نفوذ پرندگان و هر چیز دیگری
_ جلوگیری از نفوذ آلودگی های فیزیکی

انواع مختلف درز انقطاع برای آشنایی بیشتر شما:

۱)درز انبساط

در این درز نیز بتن قطع و میلگردها نیز معمولاً قطع می شوند هر چند ممکن است با جزئیات خاص ادامه یابد ( غلاف متحرک ) این نوع درز به دلیل انبساط و انقباض بتن در اثر تغییر دما و رطوبت کاربرد دارد. این درز ها معمولاً تا روی شالوده ادامه می یابند.

۲)درز اجرائی

این نوع درز در نقشه برای پایان دادن به بتن ریزی مشخص می شود. بتن و میلگرد در درز اجرائی امتداد می یابد و در طراحی تداوم قطعه منظور می شود و هیچ نوع ضعف و جدائی نباید بوجود آید.

۳)درز کنترل با درز جمع شدگی

این درز صرفاً به دلیل جمع شدگی بتن در هنگام گیرش و یا جمع شدگی ناشی از خشک شدگی بتن سخت شده و جلوگیری از ایجاد ترک های پخش در سطح بتن ،در فواصل خاصی پیش بینی می شود و گاه نیاز به قطع کامل بتن در تمام ضخامت وجود ندارد. این درز عمدتاً در دالهای کف و بویژه در انواع غیر مسلح ضرورت بیشتری دارد. میلگرد ها ممکن است در این نوع درز ادامه یابد.