تعریف راپل (کار در ارتفاع):
انجام كار در مكانهايی كه بلندی آن از سطح زمين بیش از ۱/۲۰ متر باشد، عمليات كار در ارتفاع محسوب مي­شود و ضروری است كه در اين قبيل فعاليتها اقدامات لازم جهت پيشگيری از سقوط در نظر گرفته شود.
ايمن سازي كار در ارتفاع :
در فرآيند ايمن سازی عمليات كار در ارتفاع ۳ مرحله وجود دارد:‌
۱-. پرهيز از كار در ارتفاع و يا انجام بخشهايی از آن در سطح زمين در شرايطی كه اين امكان وجود داشته باشد.
۲- در صورتيكه الزاماً كار مي­بايست در ارتفاع انجام گيرد از روشها و تجهيزاتی استفاده شود كه خطر سقوط افراد در حين كار را از بين ببرد
۳- در شرايطی كه امكان از بين بردن خطر سقوط وجود نداشته باشد. از روشها و تجهيزاتی استفاده مي شود كه ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشی از سقوط را كاهش می دهد .
نكات ايمني كار در ارتفاع :
۱- قبل ازشروع بكار بایستی مطمئن شد که کارگران از کار در ارتفاع واهمه ای نداشته و از لحاظ روحی روانی و جسمی حداقل فاکتورهای لازم را دارا هستند .
۲- قبل از شروع عمليات كار در ارتفاع در مجاورت خطوط هوايی برق فشار ضعيف، بايستی مراتب به مسئولين و مراجع زيربط اطلاع داده شود تا اقدامات احتياطی لازم از قبيل قطع جريان، تغيير موقت يا دائم مسير يا روكش كردن خطوط مجاور ساختمان با لوله­ های پلی اتيلن يا شيلنگهای لاستيكی و نظاير آن انجام شود.
۳- در هنگام وقوع بادهای شديد كه سرعت آن بيش از ۵۰-۴۰ كيلومتر در ساعت باشد، كار در ارتفاع بايستی تعطيل شود.
۴- در هنگام وقوع رعد و برقهای شديد، كار در ارتفاع به دليل امكان برق زدگی بويژه بر روي داربستهای فلزی ممنوع است.
۵- در هنگام بارندگی، هر گونه عمليات با استفاده از تجهيزات برقی بويژه جوشكاری برق و همچنين در شرايطی كه سطوح كار در اثر ريزش باران لغزنده مي­شود، ممنوع است.
۶- در هنگامی كه نور كافی در محيط عمليات وجود نداشته باشد و يا در شرايطی كه به علت گرد و خاك، مه و يا بارش باران و برف ميزان ديد كافی نباشد، بايستی عمليات كار در ارتفاع تعطيل گردد.
۷- مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستی حداقل دارای قدرت ديد ۱۰/۴ با عينك و يا بدون عينك باشند.
به کلیه مراحل فرود از یک ارتفاع معین و به نقطه صفر و عبور های عرضی بوسیله ابزار آلات تخصصی کار در ارتفاع راپل میگویند.
ابتدا راپل در گذشته بیشتر در فرود از صخره های مرتفع و یا در کارهای نظیر شستشوی ساختمان صورت میگرفت بعد ها نظر به کاربرد آن در برخی مناطق صعب العبور رواج بیشتری پیدا کرد بعنوان مثال تخلیه نفرات از بالگرد به منطقه معین که این روش بیشتر در گروه های نظامی و یا نجات صورت میگیرد.