نصب دریچه هود و تابلو
در گذشته در ساختمان ها بدلیل کم استفاده شدن از هود و پکیج ،دریچه هوا (دریچه هود) و یا دریچه هواکش وجود نداشته است. ولی امروزه به خاطر وجود پکیج در ساختمان ها و وجود هود سازنده بر روی نما حفره ای به قطر ۱۰ سانتی متر ميبايست ایجاد کند و بر روی سنگ نما برش هايی توسط سنگ کار داده می شود اما امروزه مهندس ناظر این روش را تایید نمی کند زیرا به مرور زمان برش های سنگ جرم حاصله را به خود گرفته و شيار ها بسته میشوند.در این روش باید حتما از دریچه هوا و دریچه هود آلومینیومی استفاده کرد. این کار بوسیله طناب و با استفاده از دریل هیلتی و سنگ فرز انجام میشود و دریچه هود (دریچه هواکش) بر روی نما نصب می شود.
امروزه روش تبلیغات و سرعت آن بسیار مهم و کارآمد میباشد ، کار در ارتفاع و دسترسی با طناب جهت نصب بنر و تابلو های شهری یکی از کار آمد ترین روشهای موجود میباشد که ایمنی بالا و هزینه اندکی را شامل میشود.