یکی از خدماتی که شرکت های کار در ارتفاع به مشتریان خود ارائه می دهند نصب انواع تابلو از جمله تابلو فلکسی ,بنر… روی ساختمان ها با کمک طناب می باشد.برخلاف اینکه برخی فکر می کنند کار با طناب راحت است اما مهندسان عقیده ی دیگر دارند و معتقد هستند که کار با طناب در ارتفاعات مستلزم آموزش و تخصص می باشد و انجام اینکار توسط فرد ناآگاه به این مهارت احتمال وقوع خطرات این کار را در پی دارد.