تقریبا اکثر ساختمان های قدیمی در ایران از سیستم نمای ملاتی و یا تر در نمای ساختمانشان استفاده کرده اند و نیاز به بازسازی ظاهر کنونی نمای ساختمانشان دارند. در این سیستم ها این متریال های غالب؛ آجر ، سنگ ، سیمان شسته و … است که پس از مدتی به دلیل تغییرات جوی دچار آسیب های جدی می شوند و نمای ساختمان را به وضعیتی بحرانی دچار می نمایند و تنها چاره آن ها بازسازی کامل و یا بازسازی بخش هایی از نمای ساختمانشان است. در این صورت انواع متریال های پوششی نمای خشکه از قبیل سرامیک پرسلانی ، اجرای سنگ نما به روش خشک و نماهای دکوراتیو فلزی از قبیل نمای فلزی سی ان سی و استرچ متال قابل ذکر می باشد.